JonneRinne

TEKEVIÄ KÄSIÄ JA NÄKEVIÄ SILMIÄ TARVITAAN

Ruotsin levottomuudet on noteerattu myös suomalaisessa mediassa ja keskustelu poliisin resurssien riittävyydestä ja oikeasta kohdentamisesta on käynyt kiivaana myös hallituspuolueiden välillä. Sinisen tulevaisuuden aloite poliisien määrän systemaattisesta kasvattamisesta ja toisaalta myös poliisiopiskelijoiden opintososiaalisten etujen palauttamisesta jäivät vaille lämmintä vastaanottoa. Sisäministerin Kai Mykkänen ei lämmennyt 800:n poliisimiehen lisäyksestä, joka samalla tarkoittaisi 50 miljoonan euron tasokorotusta poliisin vuosittaisiin toimintamenoihin. Niin ikään opintososiaalisten etujen palauttamisesta aiheutuvan kahden miljoonan euron vuosikulun Mykkänen kohdistaisi riskilähiöihin rekrytoitavien lähiöpoliisien palkkaukseen.

Suomalaista poliisitointa on jo pitkään vaivannut akuutti resurssipula. Kuluneella vuosikymmenellä poliisien määrä on systemaattisesti laskettu noin 8000:n poliisin vahvuudesta nykyiseen noin 7150:een poliisiin. Suomessa on jo tälläkin hetkellä vähiten poliiseja suhteessa väkilukuun esimerkiksi muihin Pohjoismaihin tai lähes mihin tahansa läntiseen sivistysvaltioon verrattuna. Lisäksi Pohjoismaista vain Suomi ja Islanti ovat ”jäädyttäneet” poliisien määrän nykytilanteeseen samalla, kun Ruotsi, Tanska ja Norja vahvistavat systemaattisesti poliisivoimiaan myös lähitulevaisuudessa.

Näyttäisikin siltä, että me täällä Suomessa olemme jääneet kiinni ns. lintukotoajatteluun, jossa paha maailma jää Suomen rajojen ulkopuolelle, eikä kosketa meitä. Siinä, missä Ruotsissa halutaan kasvattaa poliisivahvuutta tuhansilla poliisimiehillä, näyttäsi meillä riittävän ratkaisuksi akuuttiin resurssipulaan muutama yksittäinen lähiöpoliisi ja kahden miljoonan lisärahoitus. Niin turvallisuusalan ammattilainen kuin kadunmieskin ymmärtää sen, ettei tämä yhtälö toimi.

Jos haluamme välttää ”Ruotsin tien” tai ainakin pyrkiä ennalta estämään sille tielle joutumista, tulee sisäisen turvallisuuden resurssien konkreettinen ja merkittävä lisääminen ottaa päätösasiaksi ja ratkaista se. Tuskin Suomen talouskasvu sakkaa siihen, että maamme panostaa sisäiseen turvallisuuteen ja profiloituu maana, jossa on turvallista asua, elää ja yrittää. Olen täysin varma siitä, että 800:n poliisin lisäyksestä osa käytettäisiin myös ennalta estävään poliisityöhön. Nykyisestä tyhjästä on kuitenkin vaikea nyhjäistä.

Lähiöpoliisitoimintaan verrattavissa ollut lähipoliisitoiminta (ennalta estävä poliisitoiminta) on perinteisesti ollut keskeinen osa rikosten ennalta estämistä sekä konkreettinen osa koululaisten laillisuuskasvatusta, mutta sittemmin näistäkin on jouduttu resurssien rajallisuuden vuoksi karsimaan. Tämä johtuu siitä tosiasiasta, että tälläkin hetkellä joka kymmenes hälytystehtävä jää ajamatta ja rikostutkijoiden työpöydät täyttyvät rikosilmoituksista, jotka odottavat esitutkinnan suorittamista. Tuskin kukaan kiistää ennalta estävän poliisityön merkitystä, vaikka sen tuloksellisuutta onkin äärettömän vaikea mitata. Tästä huolimatta jalkautuminen ”korttelipoliisitehtävään” on vaativaa tai lähes mahdotonta, sillä poliisipartioiden vähyydestä johtuen hälytysvalmiudessa olevat partiot ajavat keikalta keikalle.

Rikostutkinnassa ongelmana ei ole pelkästään esitutkinnan venyminen vaan se, että resurssipaineessa osa jutuista vanhenee käsiin (rikoksen syyteoikeus vanhentuu). Näissäkin tapauksissa vastuun jutun vanhentumisesta kantaa viime kädessä yksittäinen virkamies, joka tekee työtä virkavastuulla ja oman jaksamisensa rajoissa.

Ja mitä niihin opintososiaalisiin etuihin tulee, rajavartijaoppilas ja esimerkiksi kadetti nauttivat opintososiaalisista eduista siinä, missä poliisiopiskelijoilta ne poistettiin poliisin koulutusuudistuksen yhteydessä. Kaikki kolme organisaatiota tuottavat työntekijöitä lähtökohtaisesti valtion monopolissa olevaan toimintaan, joten tilanne on poliisin osalta epäoikeudenmukainen suhteessa muihin vastaavassa asemassa oleviin opiskelijoihin.

Opintososiaalisten etujen palauttaminen houkuttelisi potentiaalisia alan vaihtajia eli niitä, joilla on jokin muu koulutus ja ammatti hankittuna, mutta jotka pohtivat edelleen lapsuuden haaveammattiin hakeutumista. Uramuutosta pohtiva, usein myös asuntolainaa maksava perheellinen punnitsee vaihtoehtoja kerran jos toisenkin ennen alan vaihtoa ja uuden ammatin opiskelua, etenkin, jos siitä puuttuu erityinen kannustin. Myös poliisi organisaationa hyötyisi tilanteesta, jossa se saisi eri koulutustaustan ja sopivasti elämänkokemusta omaavia miehiä ja naisia riveihinsä.

Sisäisen turvallisuuden resurssiongelma on ratkaistavissa, kunhan tahtoa ja poliittista painetta löytyy. Turvallisuuden tilannekuvaa ei voida kuitenkaan korjata keinotekoisin järjestelmin ja onkin vastuutonta antaa ymmärtää, että ongelma voidaan ratkaista pienellä hienosäädöllä. Mikäli tilanne päästetään tätä pahemmaksi, sen korjaaminen tulee lähes varmasti kalliimmaksi kuin sen ennalta estäminen ja muut proaktiiviset toimet.

Poliisin riittävä resursointi on tärkeää erityisesti siksi, että se sisäisestä turvallisuudesta vastaavana viranomaisena kantaa viimekätisen vastuun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä rikosten ennalta estämisestä ja tutkimisesta. Talouden orastavalla nousukaudella tulisi löytyä poliittista rohkeutta korjauttaa poliisin resurssiongelma tavalla, joka kantaa hedelmää myös tulevina vuosina. Jos rohkeutta tähän ei löydy nyt, voi tilannekuva neljän–viiden vuoden päästä muistuttaa huomattavasti enemmän sitä, mitä se tällä hetkellä on läntisessä naapurimaassamme. Kevään 2019 eduskuntavaalien keskeiseksi teemaksi tulisikin nostaa Suomen sisäinen turvallisuus ja sen riittävä resursointi.


Jonne Rinne

puheenjohtaja

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Muistuttaa ikävästi käypä hoito-suositusta palliatiivisesta saattohoidosta parantumattoman sairauden oireiden lievittämiseksi.
Sairaudet eivät parane kipulääkettä lisäämällä. Olo kyllä helpottuu.

Toimituksen poiminnat